ทำบุญบริษัทประจำปี 2566

      วันที่ 24 เมษายน 2566 บริษัท ท๊อป โบรกเกอร์ จำกัด ได้ทำบุญบริษัทประจำปี ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการทำงาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสิริมงคลให้กิจการก้าวหน้าประสบความสำเร็จในอาชีพและดำเนินต่อไปด้วยดี