ขายที่ดิน หมู่บ้านแม่แฟน ถนน1035 อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ตำบล ร่องเคาะ Wang Nuea District, Lampang, Thailand

สถานที่ใกล้เคียง

  • สถานที่ราชการ

รายละเอียด

ขายที่ดิน หมู่บ้านแม่แฟน ถนน1035 อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

สภาพทรัพย์

– ที่ดิน เนื้อที่ 9 ไร่  , @120,000/ไร่ , 300/ว้.

สถานที่ใกล้เคียง

– อบต.ร่องเคาะ  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง

การเดินทาง

– ทางหลวง 1035

ID:31224