ขายที่ดิน หมู่บ้านแม่แฟน ถนน1035 อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ตำบล ร่องเคาะ Wang Nuea District, Lampang, Thailand

สถานที่ใกล้เคียง

  • สถานที่ราชการ

รายละเอียด

ขายที่ดิน หมู่บ้านแม่แฟน ถนน1035 อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

สภาพทรัพย์

– ที่ดิน เนื้อที่ 15-2-42 ไร่ ต่อรองได้

– @120,000/ไร่ , @300/ว้.

สถานที่ใกล้เคียง

– อบต.ร่องเคาะ , วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง

การเดินทาง

– ทางหลวง 1035

ID:31226